Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Theo Boersma
Penningmeester: Jelly Rosier
Secretaris: Regina Visser
Technische Commissie: Wiebe van der Meulen
Algemeen bestuurslid: Auke van Slooten
Algemeen bestuurslid: Dennis Dijk
Algemeen bestuurslid: Sjoerd Jan Zwart

Laatste Nieuws

©2024 IJsclub Hardegarijp

Zoeken