Nieuws

Privacy Policy

In deze Privacy policy wil de IJsclub Hardegarijp op heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IJsclub Hardegarijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene ledenvergadering 2018

Bij deze wordt u door het bestuur van IJsclub Hardegarijp van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van 2018 bij te wonen!

De algemene ledenvergadering van de IJsclub Hardegarijp vindt plaats op vrijdag 16 november 2018 in “It Maskelyn” te Hurdegaryp om 20.00 uur.

Laatste Nieuws

©2019 IJsclub Hardegarijp

Zoeken