Nieuws

Algemene ledenvergadering 2022

Bij deze wordt u door het bestuur van IJsclub Hardegarijp van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van 2022 bij te wonen!

De algemene ledenvergadering van de IJsclub Hardegarijp vindt plaats op vrijdag 4 maart om 20.00 uur. De vergadering vindt online plaats.

De bond van IJsclubs 100 jaar

Op 3 december van dit jaar bestaat de Bond van IJsclubs 100 jaar.

Dit gaan we groots herdenken en vieren. Op 19 Oktober 2019 organiseren wij als jubileum commissie en bestuur van de Bond van IJsclubs, Gewest Fryslân KNSB, een groot schaats evenement op de IJsbanen van Thialf en de Elfstedenhal voor de kinderen van de basisschoolgroepen 5-6-7 -8 uit heel Fryslân.

Privacy Policy

In deze Privacy policy wil de IJsclub Hardegarijp op heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IJsclub Hardegarijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Laatste Nieuws

©2024 IJsclub Hardegarijp

Zoeken